maakt ruimte voor

CoCreatie

Harm Onderwijs Groep1 Groep2 Bloemen Trap

VanHarthe

maakt ruimte voor

CoCreatie

VanHarthe

maakt ruimte voor

CoCreatie

Cocreatie is gebaseerd op openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

 

Deelnemers kiezen zelf.

 

Samenwerken in CoCreatie geeft energie, inspiratie en creativiteit, maar het gaat niet vanzelf!

Wij werken met  jouw:

Team en organisatie

Stad, dorp, buurt of wijk

Initiatief & collectief

Wat ik doe

Het begeleiden en installeren van zelfsturing en co-creatie met behulp van dialoog.

Het helpen oplossen van conflicten en het zoeken naar common ground.

Voorbeelden:

 • Burgerparticipatie
 • Zelfsturing
 • Cultuurverandering
 • Strategische visie
 • ‘Bottom-up’ plan- en beleidsontwikkeling
 • Mediation

Wanneer werkt het?

 • Veiligheid
 • Transparantie
 • Deelnemers leiden zichzelf
 • Gelijkwaardigheid
 • Gemeenschappelijkheid
 • Diversiteit
 • Hele systeem in de zaal

Waarom is het nodig?

De wereld verandert, de mensen ook. Daardoor ziet samenwerking er in de 21e eeuw anders uit. Niet meer de belangen bij elkaar brengen, maar mensen. Iedereen betrekken bij de vraagstukken van onze organisatie/gemeenschap maakt je eigenaar van je eigen toekomst. En zorgt ervoor dat je kunt werken aan zaken die er werkelijk toe doen!

Producten

DUURZAME DORPEN AANPAK

Burgers maken met elkaar in 2 maanden tijd een plan om hun dorp of wijk  duurzaam te maken en beginnen zelf met de uitvoering. Bijvoorbeeld door samen een coöperatie op te richten. 20 – 220 deelnemers.

BURGERVISIE

Burgers formuleren samen met andere betrokkenen zelf een visie op een vraagstuk en werken die uit in concrete beleidsvoorstellen en acties. Al of niet met hulp van ambtenaren en/of politici.
10 – 1000+ deelnemers.

w

RAADSCONFERENTIE

Raadsleden gaan 2 dagen met elkaar en met hun omgeving in gesprek over een concreet vraagstuk. Of om met elkaar kennis te maken aan de hand van de opgaves in de gemeente.
18 – 78 deelnemers.

VISIE/STRATEGIE

De organisatie gaat in gesprek met ’het hele systeem’ – intern en extern – om zo ’bottom-up’ de strategie te formuleren. Implementatie is nog nooit zo makkelijk geweest: iedereen voelt zich eigenaar. Wachten tot de beleidsnota klaar is hoeft niet meer!

ORGANISATIECULTUUR

Werknemers gaan met elkaar en met stakeholders in gesprek over de opgaves die zij zien voor de organisatie. Daarna spreken zij met elkaar af wat er moet gebeuren en hoe ze dat doen. Een krachtig instrument om een organisatie, afdeling of team in korte tijd van richting veranderen.

CONFERENTIE

In een intensief twee-daags programma vinden de deelnemers ‘common ground’ voor de opgave die geagendeerd is, werken deze uit in concrete voorstellen en acties en gaan ermee aan de slag.

Aanbevelingen

Een enorme boost!

 

‘De VanHarthe-aanpak heeft onze organisatie een enorme ’boost’ gegeven. Het kan echt, met 160 mensen in korte tijd de bouwstenen vinden voor het strategisch beleidsplan…dat nu al 160 eigenaren heeft!’
Maria van Hattum

Maria van Hattum

College van Bestuur Meridaan College
Opdrachtgever MC200

Prima zaken doen met VanHarthe

 

’…..als je wilt dat een grote groep burgers zelf zaken gaat oppakken, kun je prima zaken doen met VanHarthe. De techniek die zij hanteren is onovertroffen!’

Arne Heineman

Arne Heineman

Projectmanager Vereniging Natuurmonumenten

Opdrachtgever Landschapsconferentie Norg100 – Vorden400 – Eemland300

Over VanHarthe

‘Ik word gelukkig als ik mensen met elkaar aan de slag zie en ik heb daar aan bij kunnen dragen. Cocreatie en dialoog als middel voor samenwerking  fascineren mij. Ik ben nieuwsgierig hoe het werkt, wil er alles van weten en er mee experimenteren. De kennis en ervaring die ik op die manier verzamel zet ik in en geef ik door.’

Klanten

Contact

Adres:

Heiligenbergerweg 95

3816 AH Amersfoort